Home
home
Culture
home
3️⃣

삼합회

Created
2021/01/23 04:01
동아리종류
친목동아리
Description
Member
Sangmi
Sangmi
Kevin Lee
Kevin Lee
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Ahram Yoon
Ahram Yoon
Taehwan
Taehwan

팀명

삼합회
한번에 3가지 메뉴를 먹자

모임장

@Hakyong Tae

정규 멤버

@Sangmi
@Kevin Lee
@Ahram Yoon
@Taehwan
영접한 날
가게이름
먹은 안주
참가자
총 사용회비
2023/10/13
소고기 찜
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Taehwan
Taehwan
hskim
hskim
jonny
jonny
Ahram Yoon
Ahram Yoon
Sangmi
Sangmi
Mizuki
Mizuki
Yoshi
Yoshi
Kevin Lee
Kevin Lee
혜진 박
혜진 박
₩348,000
2023/05/26
닭도리탕
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Yoshi
Yoshi
Bug Kim
Bug Kim
Taehwan
Taehwan
혜진 박
혜진 박
석현 김
석현 김
SeungHeonKang
SeungHeonKang
Victor
Victor
jihyung Hong
jihyung Hong
sunwoong Moon
sunwoong Moon
0
2023/03/02
참치
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
Ahram Yoon
Ahram Yoon
hskim
hskim
H
Hongbeom Kim
Karl Kim
Karl Kim
Jin Seo
Jin Seo
Jam Park
Jam Park
Yoshi
Yoshi
ryan@planetariumhq.com
Ryan Chung
0
2022/12/13
오봉집, 오징어청춘, 생활맥주
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
Ahram Yoon
Ahram Yoon
Karl Kim
Karl Kim
Victor
Victor
Lucas
Lucas
Loun Lee
Loun Lee
₩600,000
2022/10/13
닭도리탕, 치즈 카나페
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
garam song
garam song
hskim
hskim
H
Hongbeom Kim
Yoshi
Yoshi
Ahram Yoon
Ahram Yoon
eu
eu
Jam Park
Jam Park
Jin Seo
Jin Seo
Karl Kim
Karl Kim
Pia
Pia
YunKyung Roh
YunKyung Roh
Bug Kim
Bug Kim
Victor
Victor
₩1,000,000
2022/06/16
경성양꼬치
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
garam song
garam song
hskim
hskim
Yoshi
Yoshi
boram Bae
boram Bae
eu
eu
Victor
Victor
₩270,000
2022/05/26
돈그리아 삽겹살
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Kevin Lee
Kevin Lee
Andy Ahn
Andy Ahn
H
Hongbeom Kim
hskim
hskim
boram Bae
boram Bae
eu
eu
Chorong Kim
Chorong Kim
0
2022/03/31
숙성회
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
H
Hongbeom Kim
Bug Kim
Bug Kim
hskim
hskim
Kevin Lee
Kevin Lee
₩20,000
2022/02/22
뼈 숯불구이 대 + 볶음밥 + 감자탕
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
Yoshi
Yoshi
₩94,000
2022/01/19
냉동삼겹살
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
H
Hongbeom Kim
Yoshi
Yoshi
₩300,000
2021/10/21
킹크랩
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
H
Hongbeom Kim
₩320,000
2021/06/17
뽕나무족발
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
₩80,000
2021/05/20
냉동삼겹살
Sangmi
Sangmi
Hakyong Tae
Hakyong Tae
hskim
hskim
₩80,000
2021/04/16
삽겹살 500g&목살 500g&소세지 한강라면
Sangmi
Sangmi
Hakyong Tae
Hakyong Tae
H
Hongbeom Kim
hskim
hskim
₩99,080
2021/03/16
감바스알하이오 바질크림빠네파스타 더블체다 함박스테이크 상미님이 주신 딱새우버터구이 치즈 카나페
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
JC Kim
JC Kim
H
Hongbeom Kim
₩80,000
2021/02/17
상미님이 이마트에서 직접 갓 사온 광어회 + 배달실패한 탕수육&술국
Hakyong Tae
Hakyong Tae
Sangmi
Sangmi
hskim
hskim
H
Hongbeom Kim
₩80,000
COUNT18